Android aplikace

Ovládat digitální centrálu TCS je možné hned několika způsoby. Některé jsou teprve plánované a jiné už jsou hotové. Jedním z hotových ovládacích programů je právě aplikace pro Android telefony a tablety, kterou si nyní popíšeme.

Komunikace s centrálou může probíhat hned několika způsoby a pomocí různých protokolů. Hlavním komunikačním protokolem je TCS protokol, který byl vyvinut právě pro tuto centrálu. Protokol TCS komunikuje přes počítačovou na úrovni TCP a UDP protokolu. Popis protokolu momentálně není veřejný, ale to pro používání aplikace není potřeba.

Vyhledání centrály v síti

První, co se nám objeví při spuštění Android aplikace je okno, ve kterém by měl být vidět seznam dostupných centrál. Předpokládáme, že v síti máte připojenou jednu centrálu a tak okno vypadá jako na obrázku 1.

 

Obr. 1: Nalezení centrály v síti

V okně můžete vidět jednu dostupnou centrálu s názvem “Train Control Station”, IP adresou 192.168.0.101 a verzí 0.2.0. Po kliknutí na centrálu se zobrazí okno s výzvou na heslo k centrále. V případě, že v okně zvolíte uložit heslo, poté se k centrále připojíte příště už bez hesla.

Chystané funkce:

Po dlouhém stisku zobrazené centrály se zobrazí detailnější informace o centrále. Např. počet vlaků a doplňků, počet připojených uživatelů a jiné.

Ovládání vlaků

Po připojení k centrále se zobrazí okno (obr. 2), na kterém je seznam uložených vlaků (pokud jsou v centrále nějaké vlaky uloženy). Seznamem můžeme snadno listovat pomocí posunu vlevo a vpravo. Seznam je možné snadno filtrovat pomocí kategorií nahoře (všechny vlaky, parní vlaky, dieselové vlaky, elektrické vlaky a ostatní). Na konci seznamu je tlačítko plus na přidání vlaku.

Obr. 2: Seznam vlaků

Po kliknutí na určitý vlak ze seznamu se zobrazí v okně blok s ovládacími prvky vlaku (obr. 3). Nyní máme možnost zvolený vlak ovládat a také jsme tento vlak zablokovali pro ostatní uživatele. To znamená, že v tuto chvíli nikdo další vlak nemůže ovládat. Červeným tlačítkem STOP máme možnost vlak úplně zastavit, ale ostatní vlaky budou fungovat. Vedle tlačítka stop je volba směru jízdy. Kliknutím se směr změní na opačný. Tlačítko F zobrazuje seznam funkcí pro tento vlak. Ve funkcích je možné se posouvat prstem vlevo a v pravo. Po dlouhém podržení určitě funkce, můžeme přiřadit obrázek. Jako poslední máme v ovládacím bloku ukazatel rychlosti, po kterém můžeme přejíždět prstem zleva do prava a naopak. Tím měníme rychlost vlaku.

Obr. 2: Ovládací panel pro vlak

Když klikneme v seznamu vlaků na zvolený vlak znovu, tím ho opustíme a může ho ovládat kdokoliv další.

Dlouhým podržením vlaku se zobrazí menu (obr. 4), kde máme možnost vlak odstranit ze seznamu (a tím i z centrály), přidat obrázek (fotografii) k vlaku nebo také odstranit fotografii.

Obr. 4: Menu vlaku

Přidání nového vlaku

Přidávání vlaků je velice jednoduché. Stačí si zvolit kategorii, napsat jméno vlaku (maximálně 100 znaků) a adresu vlaku. Také máte možnost si vybrat maximální rychlost vlaku (podle nastavení dekodéru ve vlaku – 15, 28, 128) a počet funkcí, které chcete u vlaku zobrazit. Maximum funkcí je 28.

Ovládání doplňků

Podobně jako vlaky se dají ovládat i doplňky. Do seznamu doplňků se dostaneme kliknutím na druhou záložku úplně nahoře aplikace. Tím se zobrazí seznam doplňků (pokud jsou v centrále nějaké uložené), viz. obrázek 5. Seznam máme možnost také filtrovat pomocí kategorií (Vše, výhybky, lampy, domy, návěstidla, ostatní).

Obr. 6: Seznam doplňků (Na fotografii ještě není opravena chyba se znaky – nyní už funguje dobře)

Po kliknutí na doplněk ze seznamu, se zobrazí možnosti ovládání. Tohle je oproti vlakům dost rozdílné. Pro každou kategorii doplňků se totiž zobrazí jiné ovládací prvky. Rozdílné je také to, že doplněk není zablokován pro ostatní uživatele a tak jej může ovládatvíce lidí ve stejný čas.

Nyní si popíšeme, jak může ovládání jednotlivých doplňků vypadat. Začneme nejjednodušším a to jsou ostatní doplňky (obr. 6). Doplněk v kategorii ostatní můžeme nastavit tak, že si můžeme zvolit kolik výstupů na této adrese chceme ovládat a které výstupy to jsou. Poté se zobrazí příslušný počet tlačítek (1 až 8). Tlačítka je možné nastavit jako ON-OFF nebo jen jako tlačítko.

Obr. 7: Ovládání doplňku z kategorie ostatní. 

Dalším doplňkem je ovládání osvětlení domečků (obr. 7). Pro domečky je ovládání stejné jako pro doplńky ostatní, jen s tím rozdílem, že tlačítka jsou rozmístěna v obrázku domečku jako okna. jednotlivá okna tedy můžeme rozsvěcovat a zhasínat podle potřeby. Platí zase to, že oken může být 1 až 8. Mimořádnou funkcí je, delší podržení okna – zobrazí se posuvník (obr. 8). Tento posuvník umožňuje posílat takzvaný rozšířený paket doplňků. V praxi to znamená to, že můžeme ovládat např. jas jednotlivých oken v domečku. K této funkci je ale potřeba mít vhodný DCC dekodér (ne každý dekodér tohle podporuje). Ovládání je poté jednoduché. Po delším podržení určitého okna ovládáme jas osvětlení pomocí posuvníku.

Obr. 8 a 9: Ovládání doplňku z kategorie domečky a ovládání jasu jednotlivých oken.

Ukázku ovládání jasu můžete vidět na následujícím videu.

Posledním doplňkem, který má jiné zobrazení ovládání je kategorie výhybek. Ovládání pro kategorii výhybek je zobrazeno na obrázku 9. Zobrazí se určitý počet výhybek podle nastavených kritérií. Bohužel pro správné fungování je potřeba oprvadu přesné nastavení. Je možné nastavit směr výhybek a také který výstup dekodéru ovládá který směr. Program je připraven na zobrazení klasických výhybek, trojcestných i angličanů (křížení). V současné době ale bohužel podporuje pouze klasické výhybky (levé a pravé). Po kliknutí na výhybku se změní směr a zobrazí se to také na obrázku.

Obr. 10: Ovládání výhybek.

Na ovládání návěstidel a lamp se ještě pracuje. Máte-li nějaký nápad, neváhejte nás kontaktovat na Facebooku nebo pomocí kontaktního formuláře.

Přidání nového doplňku

Oproti celému ovládání aplikace, je přidávání doplňků trochu věda. Bohužel to není tak jednoduché.

Okno s vkládáním nového doplňku je na obrázku 11.

Obr. 11: Přidávání nového doplňku

Nejprve ty snadnější úkony. Zvolíme kategorii doplňku (výhybky, lampy, domečky, návěstidla, ostatní). Napíšeme název doplňku (maximálně 100 znaků). Můžeme zvolit ID nebo ponechat to, které nám nabídl program. Dále je potřeba vložit správnou adresu dekodéru, který je v doplňku nebo ke kterému je doplněk připojen.

Dále máme k dispozici několik typů:

 1. ON/OFF – Klasický vypínač. Po stisknutí tlačítka se něco sepne a po dalším stisknutí se zase vypne. Např. pro osvětlení domečků.
 2. Tlačítko – Stiskem se odešle impuls k sepnutí. Dalším stiskem se odešle znovu impuls. Např. pro některé výhybky.
 3. Časové tlačítko – Po stisknutí se odešle impuls pro sepnutí a za určitou dobu se odešle impuls pro vypnutí. Něco jako automatické ON/OFF.
 4. Výhybka – Speciální kategorie pro výhybky.

 

Po zvolení správného typu je potřeba ještě správně nastavit každý spínač. Máme k dispozici maximálně 8 spínačů a každý může být nastavený jinak. Na obrázku jsou zobrazeny spínače jako černé obdélníčky s nulou. Kliknutím na každý obdélníček se změní číslo v něm na požadované nastavení. Význam jednotlivých čísel je zde:

 • 0 – Výstup nezobrazen pro tento doplněk.
 • 1 – Směr rovně pro výhybku. (další nebo předchozí výstup musí být 2 nebo 3)
 • 2 – Směr vlevo pro výhybku (další nebo předchozí výstup musí být 1, 2 nebo 3)
 • 3 – Směr vpravo pro výhybku (další nebo předchozí výstup musí být 1, 2 nebo 3)
 • 4 – Výhybka ovládaná pouze jedním výstupem – levá (“1” – vlevo, “0” – rovně)
 • 5 – Výhybka ovládaná pouze jedním výstupem – pravá (“1” – vpravo, “0” – rovně)
 • 6 – Výhybka ovládaná pouze jedním výstupem – levá (“0” – vlevo, “1” – rovně)
 • 7 – Výhybka ovládaná pouze jedním výstupem – pravá (“0” – vpravo, “1” – rovně)
 • 8 – Angličan (křižovatková výhybka) – směr rovně (další nebo předchozí výstup musí být 9)
 • 9 – Angličan (křižovatková výhybka) – směr do odbočky (další nebo předchozí výstup musí být 8)
 • 10 – Angličan (křižovatková výhybka) ovládané jedním výstupem (“1” – rovně, “0” – odbočka)

 

Programování dekodérů (CV registrů)

Další důležitou součástí centrály je programování dekodérů nebo-li takzvaná změna CV registrů. Nahoře aplikace se přepneme na záložku programování a zobrazí se okno (obr. 12), kde je možné vybrat číslo CV registru a vložit mu libovolnou hodnotu. Poté stiskneme tlačítko naprogramovat. Centrála odpojí koleje od DCC signálu a programuje pouze na programovací koleji. Tohle je provázeno blikáním LED na centrále. P odobu programování se přes aplikaci zobrazí šedé okno, které samo zmizí, jakmile bude programování dokončeno.

Obr. 12: Programování dekodérů

Aktualizace firmwaru centrály

Pomocí aplikace na Android telefonu je také možné provést aktualizaci firmwaru v centrále. Tento proces je velice jednoduchý. V nastavení aplikace vybereme možnost “Aktualizace centrály”. Zobrazí se okno na obrázku 13. Po stisknutí tlačítka “Zkontrolovat aktualizace” se mobilní telefon připojí na internet a zjistí, jaká je poslední dostupná aktualizace. Informace o této aktualizaci se zobrazí dole. Pokud je aktualizace vhodná pro Vaši centrálu, poté se objeví tlačítko “Udělat aktualizaci”. Po stisknutí tlačítka seaktualizace z internetu stáhne a nahraje se do centrály. V případě, že nenastane žádná chyba, objeví se tlačítko “Restartovat”. Tím se restartuje centrála i Android aplikace. Pokud chyba nastane, pak je vhodné centrálu i aplikaci restartovat a zkusit aktualizaci znovu. I když nastane chyba při aktualizování centrály, nic se neděje, centrále stále zůstává stará verze aplikace a je možné s ní pracovat.

Obr. 13: Aktualizace firmwaru v centrále

Nastavení

Pracujeme na tom.

Ovládání vlaků ze dvou a více Android zařízení

Digitální centrála TCS umožňuje připojení více mobilních telefonů či tabletů s Androidem a tím je velice jednoduché ovládání více lidmi. Pro ještě větší jednoduchost centrála disponuje systémem notifikací, které jsou posílány při každé změně. To znamená, že pokud obě zařízení mají například otevřený stejný dekodér výhybek a jeden z nich přestaví výhybku, pak se objeví ihned stav výhybky i na druhém zařízení. Více přibližuje následující video:

Chybová hlášení

Aplikace může dostat různé chyby od centrály nebo sama může vygenerovat chyby. Většina těchto chyb bude zobrazena v aplikaci pomocí šedého okna s hlášením a číslem chyby.

Přehled nejběžnějších chyb:

 • Centrála nebo aplikace se odpojila od sítě – následuje restart aplikace
 • Špatné heslo
 • Není možné se k centrále připojit
 • Vlak už je ovládán jiným zařízením
 • Nemáte dostatečná oprávnění (v případě různých úkonů)
 • V centrále není dostatek místa pro uložení (vlaku/doplňku)
 • Hledaný záznam neexistuje (vlak/doplněk)
 • Nelze připojit více zařízení (počet připojených zařízení ve stejnou dobu je omezen
 • Limit vlaků/doplňků
 • DCC signál zastaven (Emergency stop) – může být způsobeno libovolným uživatelem nebo zkratem na kolejích
 • A další…

Celý přehled chybových hlášení včetně čísla chyby bude doplněn.

Závěr

Na závěr bych rád dodal, že se jedná o první verzi aplikace a stále je ve vývoji. Proto budou postupně přibývat nové a nové funkce a opravy. Taká se chystá trochu jiné rozložení aplikace pro tablety s Androidem.

Po odladění centrály i aplikace se plánuje nová aplikace s možností zobrazení pozice vlaku a stavění vlakových cest.

V případě, že jste našli možnost něco vylepšit nebo chybu v aplikaci, neváhejte nás kontaktovat. Můžete se také podívat, jestli Váš dotaz už nepoložil někdo jiný zde.

Ukázku aplikace si můžete prohlédnout na následujícím videu.

Ke stažení

Poznámka: Návod ještě není kompletní, zatím se jedná pouze o beta verzi.

Nyní na Google Play

Komentovat

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

*